• VÆLG kommune her

Omsorgstandpleje og tandpleje for seniorer

Dette er Guldborgsund Kommunes hjemmeside om forebyggende tandpleje og tandbehandling for seniorer og personer, der er visiterede til omsorgstandplejeordningen.

Hjemmesiden henvender sig til seniorer og omsorgstandplejepatienter. Men også til disses pårørende, plejepersonale, tandplejepersonale og andre interesserede.

Vi bruger ‘seniortandpleje’ som begreb for tandpleje for ældre borgere – det er altså ikke en særlig ordning i tandplejesystemet.

 

GRATIS INSTRUKTIONS- OG INFORMATIONSMATERIALERKontakt Guldborgsund Tandpleje

Nørregade 21 B
4800 Nykøbing F

Tlf.: 54 73 25 60
E-post: tandplejen@guldborgsund.dkOvertandlæge Henning Tønning
Tlf.: 54 73 25 62