Andre tilskud til tandbehandlingen (egenbetalingsdelen)

Andre tilskud til tandbehandlingenFolke- og førtidspensionister
Helbredstillæg:  Der kan søges om Helbredstillæg efter Pensionslovens § 17a, og der kan søges om Personligt tillæg  efter Pensionslovens § 17, 2. Ansøgning rettes til din bopælskommune.

 

Ikke-pensionister
Lov om aktiv socialpolitik: Efter §82 og §82a kan kommunen yde økonomisk støtte til rimeligt begrundede enkeltudgifter til eksempelvis tandpleje.

 

Tilskud pga. strålebehandling, kemoterapi mm.
Hvis du på grund af Sjögrens syndrom, strålebehandling mod kæber, tænder og spytkirtler, dental fokussanering eller pga. kemoterapi har pådraget dig væsentlige tandproblemer, kan du opnå tilskud via Sundhedsloven (§ 166). Ordningen administreres af Regionen.

 

Tilskud til tandbehandling af personer med sjældne sygdomme
Fra og med 2012 vil patientgrupper med sjældne diagnoser (hyppighed højst (1:10.000) få offentligt tilskud til deres ekstraordinære behov for tandbehandling, hvor behovet enten udgør en del af selve sygdommen eller hvor det er en følgevirkning deraf.  Ordningen administreres af Regionerne.

Tilskud på grund af skader eller ulykker
Kommunerne skal efter nærmere regler yde økonomisk støtte til tandproteser til personer, der får funktionelle ødelæggelser eller vansirende tandskader på grund af et ulykkestilfælde.

 

Specialtandpleje
Sindslidende og psykisk syge, der ikke kan komme til praktiserende tandlæge, og som ikke kan gøre brug af det kommunale tilbud om omsorgstandpleje, kan blive visiteret ind i specialtandplejeordningen. Der skal i denne ordning betales en egenbetaling (pt. ca. kr. 1.935,- pr. år) (2018), hvorefter al behandling er gratis.

 

Omsorgstandpleje
Der er tilskud fra kommunen til omsorgstandpleje, idet den borger, der er visiteret ind i ordningen, kun skal betale en egenbetaling på max  kr. 520,- pr. år (2018). Der efter er alle behandlinger gratis.

Se meget mere i vores afsnit om ”Omsorgstandpleje” .