Klagemuligheder

Klager over personalet, udførelsen af opgaverne m.v. kan sendes til:

Guldborgsund Tandpleje
Overtandlægen
Rosenvænget 15
4800 Nykøbing

 

Der kan klages over faglig virksomhed til:

Styrelsen for Patientsikkerhed  [tidligere ’Patientombuddet’]
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg

tlf. 72 28 66 00
fax 72 28 66 01

e-mail: pob@patientombuddet.dk
hjemmeside: http://www.stps.dk